Jeż Nikoś

Polityka prywatności

  1. Dane które zostawisz w związku z rejestracją na stronie jeznikos.pl, umieszczasz dobrowolnie. Danę będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zdań wydawnictwa lub w sytuacji zapisu na newsletter z celami realizacji wysyłki wiadomości mail. Dane nie są udostępniane osobom trzecim.

  2. Pamiętaj, że zakupy dokonywane na stronie jeznikos.pl są bezpieczne. Dbamy, aby dane Klientów były chronione. Łączy się z tym także zabezpieczanie naszych serwerów. Nad bezpieczeństwem transakcji pieniężnych czuwa system operacyjny Przelewy24.

  3. Niektóre obszary Strony mogą wykorzystywać cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, w katalogu do tego przeznaczonym. Zawierają one jedynie krótkie informacje tekstowe, nie mogąc tym samym być programami komputerowymi (w tym np. wirusami). Cookies nie mogą gromadzić żadnych danych użytkownika, jeśli dane te nie zostaną wpisane przez stronę internetową. Samo wysłanie cookie do przeglądarki w żaden sposób nie może naruszać prywatności użytkownika. Informacje zawarte w cookies wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Obecnie wszystkie przeglądarki internetowe pozwalają kontrolować cookies, co oznacza możliwość ich usuwania oraz określania, które strony mają uprawnienia do korzystania z nich na Państwa komputerze. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce, z której Państwo korzystają nie wpłynie negatywnie na zawartość oraz funkcjonowanie Strony, może ono jedynie zmniejszyć wygodę korzystania ze strony www.

4. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Meisel Katarzyna Majzel-Pośpiech, z firmą można się skontaktować:

listownie Meisel Katarzyna Majzel-Pośpiech, ul. Poleska16/2, 40 -733 Katowice
e-mailowo kasia@jeznikos.pl

Inspektor Ochrony Danych – w razie jakichkolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem danych osobowych, możesz skontaktować na wyżej podane adresy.

5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane będą wykorzystywane w celu:

Zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia w sklepie internetowym lub realizacją usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów, w tym rejestrację w serwisie). Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,

Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług,

Realizacji Newsletter’a, w przypadku, zostawienia do tego celu adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez jednoznaczne działanie polegające na pozostawieniu adresu e-mail na formularzu do Newsletter’a lub zaznaczenie checkbox’a zgody na Newsletter.

Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Rozpatrywania zgłoszonych reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa.

Odbiorcy danych:

Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: Upoważnieni pracownicy administratora danych,

Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie jak, dostawcy usług IT, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,

Nie przekazujemy danych do odbiorców poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych:

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zakupów, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

W przypadku, gdy skontaktujesz się z nami poprzez formularz kontaktowy, czy drogą mailową, będziemy przechowywać dane przez okres niezbędny do zakończenia realizowanego zgłoszenia, w tym również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub realizacji zgłoszonej reklamacji. 

Zasady gromadzenia danych:

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia).

Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:

Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Prawo wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana.

Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia lub przetwarzane na podstawie zgody. Otrzymane od nas dane możesz przesłać innemu administratorowi danych.

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

Prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku zrealizujemy Twoje prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych,

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe znajdują się na początku punktu nr 4.